สายตรงสำนักงาน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองคล้า
 
     
     
   

เทศบาลตำบลหนองคล้า
ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
โทรศัพท์ : 039-437290 โทรสาร : 039-437098
office@nongkhlacity.go.th
www.nongkhlacity.go.th