สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า
เลขที่ 299 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22170
โทรศัพท์ : 0-3939-5668, 0-3939-5669,0-3943-7290, แฟกซ์ : 0-3943-7098  E-mail : admin@nongkhlacity.go.th
โทรศัพท์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  0-3943-7444
Powered By WNT.CO.TH