อัลบั้มภาพ เทศบาลตำบลหนองคล้า ดำเนินโครงการท้องถิ่นจันท์ร่วมใจจัดสภาพแวดล้อมข้างทางสร้างพื้นที่สีเขียวฯ
* อัลบั้ม *
เทศบาลตำบลหนองคล้า ดำเนินโครงการท้องถิ่นจันท์ร่วมใจจัดสภาพแว
เทศบาลตำบลหนองคล้า ดำเนินโครงการท้องถิ่นจันท์ร่วมใจจัดสภาพแว
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2565
เทศบาลตำบลหนองคล้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระ
เทศบาลตำบลหนองคล้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2565
เทศบาลตำบลหนองคล้า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม
เทศบาลตำบลหนองคล้า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2565
เทศบาลตำบลหนองคล้า ให้ความรู้นักเรียนเรื่องการดับเพลิงเบื้อง
เทศบาลตำบลหนองคล้า ให้ความรู้นักเรียนเรื่องการดับเพลิงเบื้อง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2565
เทศบาลตำบลหนองคล้า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่
เทศบาลตำบลหนองคล้า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 162 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลหนองคล้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระ
เทศบาลตำบลหนองคล้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มิถุนายน 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลหนองคล้า รับมอบชุดตรวจ ATK จากรองนายกองค์การบริหาร
เทศบาลตำบลหนองคล้า รับมอบชุดตรวจ ATK จากรองนายกองค์การบริหาร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลหนองคล้า รับมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวั
เทศบาลตำบลหนองคล้า รับมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวั
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2565
ลงพื้นที่มอบถุงปันสุขแก่ผู้กักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื
ลงพื้นที่มอบถุงปันสุขแก่ผู้กักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีผู้ส
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีผู้ส
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 22
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 22
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2564
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ปี
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ปี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2564
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครง
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2564
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยใ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยใ
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2564
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2564
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Per
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Per
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 19
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 19
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2564